Ikonka RSS Bullet (black)
 • Główne cele terapii behawioralnej

  Opublikowano: 22 listopada 2011 Barbara Brak komentarzy

  Terapeuci behawioralni, modyfikując zachowania, mają na celu szczególnie:

  • rozwijanie zachowań deficytowych,
  • redukowanie zachowań niepożądanych,
  • generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii w czasie.

  Zachowania deficytowe są to te zachowania, które uważa się za normalne i pożądane u dziecka w pewnym wieku, a które u danego dziecka występują zbyt rzadko lub nie występują wcale (np. prawidłowa mowa, okazywanie uczuć, zabawa tematyczna). Zadaniem terapeuty behawioralnego jest kształtowanie u dziecka jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku.

  Redukowanie zachowań niepożądanych dotyczy takich czynności, jak:

  • zachowania destrukcyjne,
  • zachowania agresywne i autoagresywne,
  • zachowania autostymulacyjne,
  • zachowania rytualistyczne,
  • zachowania zakłócające,
  • odmawianie jedzenia,
  • nieprawidłowe reakcje emocjonalne,
  • nieprawidłowa mowa.

  Praca nad eliminowaniem zachowań niepożądanych jest najtrudniejszym ale zarazem i najważniejszym obszarem terapii. Jest niezbędna, aby dziecko osiągnęło gotowość do podjęcia nauki.

  Trzecim, bardzo ważnym celem terapii behawioralnej jest generalizacja i utrzymanie efektów terapii w czasie. Musimy mieć świadomość, że nawet najlepiej wyuczone umiejętności mogą nigdy nie wystąpić w życiu codziennym. Pojawia się zatem problem przeniesienia nowo nabytych umiejętności w środowisko naturalne. Można powiedzieć, że zachowanie jest zgeneralizowane, wówczas gdy jest trwałe, pojawia się w różnych środowiskach, w obecności różnych osób oraz rozszerza się na zachowania pokrewne. Jeżeli generalizacja nie następuje, terapia ma jedynie ograniczoną wartość.

  Problem generalizacji nie dotyczy tylko wyboru właściwych procedur umiejętności uczenia się i stosowanych metod wykorzystania ich przez dziecko w naturalnych sytuacjach w życiu codziennym, ale przede wszystkim zmiany dotychczasowej jakości życia dziecka.

  Aby ułatwić lub przyspieszyć proces generalizacji nabytych umiejętności, terapeuci behawioralni stosują wiele technik. Jedną ze strategii jest upodabnianie środowiska, w którym odbywa się terapia, do środowiska naturalnego. Innym sposobem jest stosowanie ciągłej modyfikacji, tzn. trenowania jednej umiejętności w różnych sytuacjach i z różnymi osobami. Ważne jest również uczenie okazjonalne, czyli aranżowanie sytuacji uczenia się w sytuacji codziennej aktywności dziecka. Najczęściej stosowanymi w celu uzyskania generalizacji strategiami są, w kolejności chronologicznej:

  • stosowanie wzmocnień sporadycznych
  • stosowanie wzmocnień opóźnionych
  • stopniowe wycofywanie programu
  • przechodzenie od wzmocnień sztucznych do występujących naturalnie
  • rozwijanie wsparcia ze strony rówieśników
  • przenoszenie utrwalonych zachowań do nowych sytuacji.

  Bardzo istotnym elementem jest systematyczne kontrolowanie zachowania poprzez stosowania proce dur utrwalających. Kontrola taka realizowana jest poprzez dokonywanie pomiarów i wykresów zachowania. Generalizacja następuje a efekty terapii są utrzymywane w czasie, jeżeli środowisko terapeutyczne rozszerzone jest na miejsca najbardziej funkcjonalne dla dziecka, a więc: dom oraz szkołę (przedszkole, ośrodek).

  Zostaw odpowiedź

  Musisz się zalogować aby móc komentować.