Ikonka RSS Bullet (black)
 • Program Terapii i Edukacji Dzieci Autystycznych i z Zaburzeniami w Komunikacji (TEACCH) Erica Schoplera

  Opublikowano: 11 listopada 2011 Barbara Brak komentarzy

  Przeznaczony dla dzieci autystycznych, na podstawie którego wyników można precyzyjnie ustalić indywidualne programy nauczania oraz bogaty zestaw ćwiczeń i metody pracy nad zachowaniem.

  Najważniejszą i dominującą formą pracy z małym dzieckiem z autyzmem jest zabawa. Aktywność zabawowa dziecka odbywa się pod wpływem i naciskiem różnych czynników. Każde dziecko, także niepełnosprawne, rozwija emocjonalne, społeczne i umysłowe zdolności a na jego rozwój zarówno pozytywnie, jak
  i negatywnie oddziałują doświadczenia, system wartości i poziom środowiska społecznego dziecka.

  Dziecko:

  • słyszy, widzi, chwyta, czuje i reaguje w charakterystyczny sposób na bodźce akustyczne, wzrokowe, dotykowe;
  • porozumiewa się z nami dzięki różnym formom ekspresji, takim jak mimika, gestykulacja, ruch, dźwięk, mowa;
  • naśladuje ruch, sposoby zachowania, postępowania dzieci, dorosłych i wszystkich istot żywych w otoczeniu;
  • pokazuje i sprawdza własne, a także nowe formy wyrażania, zachowania i postępowania, reaguje na to, co przeżywa i doświadcza;
  • odczuwa serdeczność, akceptację, odrzucenie i reaguje na to typowymi dla siebie formami wyrażania się i zachowania.

  Druga ważna forma to twórczość i sztuka. Celem tych zajęć jest nauczenie dziecka wyrażania emocji przez sztukę, co jest szczególnie ważne dla tych dzieci, których ograniczone zdolności językowe nie pozwalają na relacjonowanie innym swoich przeżyć. Każde dziecko może być włączone do zajęć, korzystać z nich i cieszyć się nimi na własnym poziomie. Ważne jest jego uczestnictwo w procesie twórczej aktywności – to, że coś rozpoczyna i kończy. Nie oceniamy wartości estetycznej jego wytworów, nie podlegają one żadnym zewnętrznym standardom, najważniejsze jest to, że każde dziecko wyraża przez sztukę to co czuje. Twórczość ma również ogromne walory terapeutyczne Terapia przez sztukę pozwala im poznać, uporządkować i zrozumieć własne emocje, odreagować w sposób akceptowany społecznie swoje nadmierne napięcie emocjonalne.

  Zostaw odpowiedź

  Musisz się zalogować aby móc komentować.