Ikonka RSS Bullet (black)
 • Zespół Aspergera – kryteria diagnostyczne

  Opublikowano: 29 października 2011 Barbara Brak komentarzy

  Zespół Aspergera. Ogólne kryteria diagnostyczne
  wg Gillbergi Gillberg,1989

  1. Upośledzenie społeczne (skrajny egocentryzm)
  2. Wąskie zainteresowania
  3. Powtarzające się codziennie zajęcia
  4. Osobliwość mowy i języka
  5. Zaburzenia komunikacji niewerbalnej
  6. Niezdarność ruchowa
  Zespół Aspergera. Szczegółowe kryteria diagnostyczne
  wg Gillberg i Gillberg,1989

  1. Ciężkie upośledzenie wzajemnych interakcji społecznych (przynajmniej dwa
  z następujących):
  a) Niezdolność do interakcji z rówieśnikami.
  b) Brak chęci nawiązywania interakcji
  z rówieśnikami.
  c) Brak rozumienia sygnałów społecznych.
  d) Niewłaściwe społeczne i emocjonalne zachowania.
  2. Całkowite pochłaniające wąskie zainteresowania (przynajmniej jedno
  z następujących):
  a) Wykluczenie innych działań.
  b) Powtarzające się zaangażowanie w daną aktywność.
  c) Więcej odtwarzania niż działań celowych.
  3. Narzucanie codziennych zajęć i zainteresowań (przynajmniej jedno
  z następujących):
  a) Sobie w różnych aspektach życia
  b) innym
  4. Zaburzenia mowy i języka (przynajmniej trzy z następujących):
  a) Opóźniony rozwój.
  b) Powierzchownie doskonały ekspresyjny język.
  c) Formalny, pedantyczny język
  d) Dziwna prozodia, osobliwe cechy głosu.
  e) Upośledzenie rozumienia, obejmujące błędną interpretacje znaczeń dosłownych
  i ukrytych.
  5. Zaburzenia w komunikacji niewerbalnej (przynajmniej jedno z następujących):
  a) Ograniczona sugestia.
  b) Niezdarna lub Niezręczna mowa ciała.
  c)Ograniczona mimika twarzy.
  d) Niewłaściwa ekspresja.
  e) Osobliwe chłodne spojrzenie
  6. Niezdarność ruchowa. Słabe wykonywanie zadań w czasie badań neurorozwojowych.

  Zostaw odpowiedź

  Musisz się zalogować aby móc komentować.