Ikonka RSS Bullet (black)
 • Wskazówki dla terapeutów

  Opublikowano: 7 grudnia 2011 Barbara Brak komentarzy
  • nawiąż kontakt z każdym dzieckiem; pamiętaj o utrzymywaniu kontaktu wzrokowego w dalszym okresie zajęć, gdy dziecko już zaadaptuje się do udziału w ćwiczeniach (w początkowym okresie kontakt wzrokowy może być zbyt trudny dla dziecka);
  • zajęcia powinny być dla dziecka przyjemne i dawać możliwość przeżywania radości z aktywności ruchowej, kontaktu z innymi ludźmi, satysfakcji z pokonania własnych trudności i lęków, z po­czucia większej sprawności fizycznej;
  • bierz udział we wszystkich ćwiczeniach;
  • w czasie zajęć ściśle przestrzegaj praw dziecka do swobodnej, własnej decyzji (do omówienia „tak” i „nie”), aby miało poczucie kontroli nad sytuacją i autonomii;
  • zauważaj i stymuluj aktywność dziecka, daj mu szansę na twórcze działanie;
  • miej poczucie humoru;
  • nie krytykuj dziecka;
  • chwal dziecko nie tyle za efekt, co za jego starania i wysiłek, a także za każde nowe osiągnięcie (pokonanie lęku, wykonanie nowego ćwiczenia);
  • unikaj stwarzania sytuacji rywalizacyjnych;
  • rozszerzaj stopniowo krąg doświadczeń społecznych dziecka (najpierw ćwiczenia w parach, potem w trójkach aż do ćwiczeń z całą grupą);
  • większość ćwiczeń, szczególnie początkowych, prowadź na po­ziomie podłogi;
  • zaczynaj od ćwiczeń prostych, stopniowo je utrudniając;
  • zmniejszaj udział swojej inicjatywy na rzecz coraz aktywniej­szego udziału dziecka w kształtowaniu programu zajęć;
  • proponuj naprzemiennie ćwiczenia dynamiczne i relaksacyjne;
  • miej zawsze na uwadze samopoczucie dziecka, pytaj je o przyzwolenie na intensyfikowanie jego doznań;
  • ucz dzieci zarówno używania siły, jak i zachowania delikatności i opiekuńczości w stosunku do drugiej osoby;
  • we wszystkich ćwiczeniach, w których jest to możliwe, zadbaj o to, aby dziecko znalazło się także w pozycji dominującej (poprzez zamianę ról);
  • zaplanuj początek zajęć tak, aby zawierał propozycje ćwiczeń – spotkań dających poczucie bezpieczeństwa, oparcia i bliskiego kon­taktu;
  • na zakończenie zajęć zaproponuj ćwiczenia wyciszające, uspo­kajające.

  Zostaw odpowiedź

  Musisz się zalogować aby móc komentować.