Ikonka RSS Bullet (black)
 • Trudności z nauką – ZA

  Opublikowano: 6 listopada 2011 Barbara Brak komentarzy

  Dzieci z zespołem Aspergera wykazują zwykle przeciętną lub ponadprzeciętną inteligencję (zwłaszcza w sferze werbalnej), mają jednak trudności z myśleniem na wyższym poziomie generalizacji – występują u nich również kłopoty z rozumieniem. Mają skłonność do hołdowania dosłowności: ich wyobrażenia są konkretne, a tworzone abstrakcje ubogie. Ich pedantyczny styl wypowiedzi oraz zaskakująco bogaty zasób słownictwa daje fałszywe wrażenie, że rozumieją to, o czym mówią, podczas gdy w rzeczywistości jedynie papugują to, co usłyszały lub przeczytały. Dziecko z zespołem Aspergera częstokroć wykazuje się doskonałą zdolnością uczenia się na pamięć – proces zapamiętywania ma jednak naturę mechaniczną – to znaczy dziecko może odpowiadać tak, jak gdyby chciało odtworzyć kasetę wideo w określonej kolejności. Umiejętności rozwiązywania problemów są nikłe.

  Wskazówki dydaktyczne

  • Zapewnij wysoce zindywidualizowany program nauczania opracowany tak, by zapewniał stałe osiąganie drobnych sukcesów. Dziecko z zespołem Aspergera wymaga niezwykłej motywacji, by nie podążało za własnymi impulsami. Uczenie się musi być powiązane z nagradzaniem i nie może powodować niepokoju.
  • Nie zakładaj, że dzieci z zespołem Aspergera cokolwiek zrozumiały tylko dlatego, że bezmyślnie powtarzają to, co właśnie usłyszały.
  • Zapewniaj dodatkowe wyjaśnienia i próbuj stosować uproszczenia, gdy zagadnienia omawiane w czasie lekcji mają naturę abstrakcyjną.
  • Wykorzystuj nadzwyczajną pamięć poszczególnych dzieci: zapamiętywanie faktów jest często ich mocną stroną.
  • Niuanse emocjonalne, rozmaite poziomy znaczeniowe, problemy związane z relacjami międzyludzkimi opisywanymi w powieściach: dzieci będą często miały problemy ze zrozumieniem tych kwestii.
  • Prace pisemne przygotowywane przez dzieci z zespołem Aspergera charakteryzują się powtarzalnością, przeskakiwaniem z tematu na temat i zawierają nieodpowiednie konotacje słowne. Dzieci te często nie rozumieją różnicy pomiędzy wiedzą ogólną a ich osobistymi pomysłami, a co za tym idzie przyjmują, że nauczyciel zrozumie ich niekiedy niezrozumiałe wyrażenia.
  • Dzieci z zespołem Aspergera wykazują się często doskonałymi umiejętnościami rozpoznawania, ich stopień zrozumienia języka jest jednak niewielki. Nie zakładaj, że rozumieją to, co są w stanie tak płynnie przeczytać.
  • Realizowane zadania szkolne mogą charakteryzować się mierną jakością, ponieważ dziecko z zespołem Aspergera nie jest zmotywowane do dokładania starań w obszarach leżących poza jego centrum zainteresowania. Konieczne jest określenie bardzo konkretnych wymagań związanych z jakością realizowanych prac. Prace wykonywane na czas muszą być nie tylko kompletne, ale i przygotowane z należytą starannością. Dziecko z zespołem Aspergera powinno oczekiwać, że będzie musiało poprawić kiepsko wykonaną pracę klasową w trakcie przerwy lub w czasie, gdy zwykle zajmuje się własnymi zainteresowaniami.

  Zostaw odpowiedź

  Musisz się zalogować aby móc komentować.