Ikonka RSS Bullet (black)
 • Proces kształtowania się zachowań

  Opublikowano: 22 listopada 2011 Barbara Brak komentarzy

  Człowiek jest istotą społeczną a jego zachowanie warunkowane jest wieloma czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Każde działanie człowieka ma cel i przynosi określone konsekwencje. Celem egzemplifikacji przedstawiona jest następująca sytuacja: Matka idzie z dzieckiem do sklepu, dziecko chce dostać kolejną lalkę. Matka odmawia, dziecko zaczyna krzyczeć, rzuca się na podłogę, kopie nogami. W tym momencie matka ma do dyspozycji 5 alternatywnych reakcji, które przynoszą zupełnie odmienne skutki: Matka, obawiając się krzyku dziecka i komentarzy otoczenia, kupuje lalkę, tym samym wzmacnia jego nieprawidłowe zachowanie, narażając się na wystąpienie identycznego w podobnych okolicznościach; natomiast dziecko bardzo szybko uczy się, że krzykiem można osiągnąć zamierzony cel. W ujęciu behawioralnym matka wzmacnia pozytywnie zachowanie niepożądane (w znaczeniu: dodaje bodźców a nie wartościuje). Zdenerwowana matka daje dziecku klapsa. W ujęciu behawioralnym stosuje ona karę pozytywną. Matka grozi dziecku, ż zabierze mu zakupionego dzień wcześniej misia, jeżeli natychmiast się nie uspokoi. Będzie to kara negatywna (odebranie nagrody). Matka nie reaguje na płacz dziecka, idzie dalej i robi zakupy, nie zwraca uwagi na zachowanie niepożądane, które, nie wzmacniane żadną reakcją matki- zanika. Zachodzi wówczas proces wygaszania. Matka może przytrzymać dziecko na kolanach, częściowo je unieruchamiając. Celem zachowania dziecka było otrzymanie lelki, a nie trzymanie przez matkę, więc dziecko po chwili przytrzymania przestaje krzyczeć. Matka puszcza dziecko, wzmacniając negatywnie (odejmując konsekwencję) brak krzyku u dziecka. Dziecko uczy się, że krzyk nie jest sposobem na osiągnięcie celu.
  Analizując powyższy przykład, łatwo zauważyć, że zachowania dziecka zależne są od konsekwencji, czyli w tym przypadku- od konsekwencji matki. Jeżeli matka reagować będzie na zachowania dziecka w jeden określony sposób, może być pewna, że dziecko wyuczy się właśnie tego zachowania. Według takich samych zasad kształtują się zachowania wszystkich ludzi, zarówno zachowania poprawne, aprobowane społecznie, jak i zachowania trudne- niepożądane.
  Zachowania niepożądane muszą zostać wyeliminowane w początkowym etapie terapii. W ich miejsce uczymy czynności i umiejętności, których dziecko nie posiada a, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Każde pojawiające się zachowanie niepożądane powinno być przerywane. Metoda przerywania zachowania może zostać zaplanowana z góry. Ważne jest, aby procedury przerywające zastosowane zostały przy pierwszej oznace zachowania niepożądanego. Oznacza to, iż reagujemy na pierwsze symptomy zachowań a nie czekamy aż się nasilą.
  Stosowane przez behawiorystów zasady konstruowania programów eliminowania niepożądanych zachowań, to:

  • Wybranie okresu czasu, który całkowicie będzie poświęcony danemu programowi
  • Wybranie osoby odpowiedzialnej za dany program,
  • Kształtowanie umiejętności niekompatybilnych z niepożądanym zachowaniem.

  Fundamentalną zasadą wszystkich programów wzmacniających, jest używanie ulubionych wzmocnień ucznia. Eliminowanie zachowań niepożądanych jest efektywne i celowe wyłącznie w sytuacji gdy analogicznie prowadzony jest program rozwijania zachowań alternatywnych dla eliminowanych. Jedną ze stosowanych w tym celu strategii jest tzw. Praktyka pozytywna, kładąca nacisk na nauczanie poprzez praktykę. Podczas jej realizacji nacisk ćwiczenie poprawnego zachowania bezpośrednio po wystąpieniu zachowania niepożądanego. Oznacza to zatrzymanie niewłaściwego zachowania i doprowadzenie do tego by dziecko kilkakrotnie zachowało się poprawnie. Takie ćwiczenie, systematycznie powtarzane po wystąpieniu nieprawidłowego zachowania, doprowadza do jego przerywania. Poprzez wielokrotne rekonstruowanie sytuacji, w której zachowanie niepożądane się pojawia sprawdza się efektywność procedury przerywającej. Przerywając za każdym razem zachowanie niepożądane, zanim przyniesie ono konsekwencje wzmacniające, powodujemy jego wygasanie.

  Zostaw odpowiedź

  Musisz się zalogować aby móc komentować.