Ikonka RSS Bullet (black)
 • Problemy z koordynacją ruchów – ZA

  Opublikowano: 6 listopada 2011 Barbara Brak komentarzy

  Dzieci z zespołem Aspergera są niezgrabne i nieporadne pod względem fizycznym; stawiają sztywne, niezręczne kroki; nie mają osiągnięć w grach wymagających zdolności motorycznych; doświadczają też problemów z ruchami precyzyjnymi, które mogą stawać się przyczyną kłopotów z pisaniem, powodować zmniejszenie tempa rozwiązywania zadań szkolnych oraz wpływać na ich umiejętność rysowania.

  Wskazówki dydaktyczne
  • Skieruj dziecko z zespołem Aspergera do realizacji adaptacyjnego programu wychowania fizycznego, jeżeli ogólne problemy z poruszaniem się mają poważny charakter.
  • Zaangażuj dziecko z zespołem Aspergera w realizację programu wychowania fizycznego bazującego raczej na dbałości o zdrowie/ rozwijaniu sprawności niż opartego na sportach konkurencyjnych.
  • Nie zmuszaj dziecka do uczestniczenia w sportach konkurencyjnych, ponieważ jego kłopoty z koordynacją ruchów mogą jedynie spowodować frustrację i rozdrażnienie członków drużyny. Dziecku z zespołem Aspergera brakuje zrozumienia pozwalającego skoordynować jego własne działania z działaniami podejmowanymi przez członków drużyny.
  • Dzieci z zespołem Aspergera mogą wymagać opracowania wysoce zindywidualizowanego programu nauki pisania obejmującego śledzenie konturów i przenoszenie ich na kartkę oraz ćwiczenie wzorców motorycznych na tablicy. Nauczyciel wielokrotnie prowadzi rękę dziecka przez układy liter i ich połączenia stosując również skrypty werbalne. Gdy tylko dziecko nauczy się skryptu na pamięć, będzie mogło mówiąc do siebie samodzielnie analizować zespoły liter.
  • Młodsze dzieci z zespołem Aspergera odnoszą korzyści z rysowanych na kartce wskazówek pomagających im kontrolować wielkość i jednolitość pisanych liter. Zmusza je to także do poświęcania większej ilości czasu na dokładne pisanie.
  • Przydzielając zadania z określonym czasem trwania upewnij się, że wzięto pod uwagę wolniejsze tempo pisania dziecka.
  • Jednostki z zespołem Aspergera mogą mieć większe niż rówieśnicy wymagania związane ze zdawaniem egzaminów (zdawanie egzaminów w pomieszczeniu z materiałami nie tylko wiąże się z dłuższym czasem zdawania, lecz również zapewnia dodatkową strukturę i daje nauczycielowi możliwość zwracania uwagi dzieciom, które muszą skoncentrować się na bieżącym zadaniu).

  Zostaw odpowiedź

  Musisz się zalogować aby móc komentować.