Ikonka RSS Bullet (black)
  • Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz

    Opublikowano: 11 listopada 2011 Barbara Brak komentarzy

    Przeznaczona jest dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu szczególnie dzieci ,,ryzyka dysleksji”. Metoda jest przystosowana do potrzeb dzieci, które rozwijają się prawidłowo jak i dzieci z uogólnionymi i głębszymi zaburzeniami a także z opóźnieniem umysłowym i autyzmem. Ćwiczenia w tej metodzie służą usprawnianiu czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego, kształtują lateralizację oraz orientację w schemacie ciała i w przestrzeni. Ćwiczenia prowadzą do większej harmonii rozwoju psychoruchowego tzn. wyższego poziomu rozwoju funkcji intelektualnych (mowy, myślenia) i instrumentalnych,( spostrzeżeń, ruchu). W przypadku dzieci opóźnionych w rozwoju, udział w ćwiczeniach służy rehabilitacji zaburzeń rozwoju psychmotorycznego.

    Zostaw odpowiedź

    Musisz się zalogować aby móc komentować.