Ikonka RSS Bullet (black)
 • Odesłanie: metoda ignorowania trudnych dzieci

  Opublikowano: 11 grudnia 2012 Barbara Brak komentarzy

  Jak już wspomnieliśmy, z badań wynika, że jedną z naj¬cenniejszych nagród jest dla dzieci uwaga, jaką na nich skupiamy. Podobnie jedną z najbardziej skutecznych kar jest chwilowe niezwracanie uwagi na dziecko. Czytaj dalszą część tego wpisu »

 • Jak dziecko uczy się być „dobre” ?

  Opublikowano: 11 grudnia 2012 Barbara Brak komentarzy

  Do tej pory zajmowaliśmy się zasadami określającymi, w jaki sposób dziecko uczy się, jak być „dobre” albo, innymi słowy, jak nie być „złe”. Opiekunowie, którzy poznają te zasady i nauczą się je właściwie stosować, mogą skutecznie kierować zachowaniem dzieci. Czytaj dalszą część tego wpisu »

 • Zwracanie uwagi na pozytywne zachowania i wzmacnianie tych zachowań

  Opublikowano: 11 grudnia 2012 Barbara Brak komentarzy

  Przypuśćmy, że zdecydowaliście się zająć takimi zachowaniami, jak „nieposłuszeństwo” lub „niewypełnianie poleceń”. Czytaj dalszą część tego wpisu »

 • Sekwencja A-B-C: co to znaczy?

  Opublikowano: 11 grudnia 2012 Barbara Brak komentarzy

  1. Co oznaczają te litery?

  Literą A oznaczamy wydarzenia poprzedzające dane zachowanie, czyli to, co działo się bezpośrednio przedtem.

  B oznacza zachowanie, czyli to, co dziecko rzeczywiście robi i mówi.

  C — to konsekwencje zachowania dziecka, czyli to, co dzieje się bezpośrednio po wystąpieniu danego zachowania. Czytaj dalszą część tego wpisu »

 • Obserwacja zachowania

  Opublikowano: 11 grudnia 2012 Barbara Brak komentarzy

  Pierwszym krokiem w obserwacji wybranego przez was zachowania jest sporządzanie bardzo dokładnych nota­tek dotyczących częstotliwości jego występowania. Czytaj dalszą część tego wpisu »

 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami?

  Opublikowano: 11 grudnia 2012 Barbara Brak komentarzy

  Podstawową cechą podejścia behawioralnego jest jego specyficzność. Żyjący w ciągłym stresie opiekunowie dzieci nadaktywnych lub wymagających ciągłej uwagi skłonni są mówić o nich, że są „nie do opanowania”, że „wymy­kają się spod kontroli”. Czytaj dalszą część tego wpisu »

 • Zachowania dzieci autystycznych

  Opublikowano: 7 maja 2012 Barbara Brak komentarzy

  Jak już wiadomo, autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju, które ma wpływ na przebieg procesów rozwojowych. Diagnozując dziecko z autyzmem należy wziąć pod uwagę trzy kryteria, które są odbiciem zachowania dziecka autystycznego już we wczesnym dzieciństwie: 1.

  • Jakościowe zaburzenia interakcji społecznych
  • Jakościowe zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • Znacząco ograniczony repertuar aktywności i zainteresowań
  • Czytaj dalszą część tego wpisu »

 • Bezpłatne poradnictwo

  Opublikowano: 12 kwietnia 2012 Barbara Brak komentarzy

  BEZPŁATNE PORADNICTWO świadczone w Fundacji SYNAPSIS
  w ramach Ośrodka Informacyjno-Prawnego:

  Telefon do Ośrodka Informacyjno-Prawnego Fundacji SYNAPSIS: 022 825 01 34
  e-mail ogólny: poradnictwo@synapsis.waw.pl Czytaj dalszą część tego wpisu »

 • Opanowanie czytania i pisania

  Opublikowano: 7 grudnia 2011 Barbara Brak komentarzy

  Zjawisko zaburzonej analizy i syntezy wzrokowej nie sprowadza się tylko do globalnego opóźnienia rozwojowego w tym zakresie. Taką właściwością percepcji wzrokowej, która ma duże znaczenie w procesie nauki czytania i pisania Czytaj dalszą część tego wpisu »

 • Wskazówki dla terapeutów

  Opublikowano: 7 grudnia 2011 Barbara Brak komentarzy
  • nawiąż kontakt z każdym dzieckiem; pamiętaj o utrzymywaniu kontaktu wzrokowego w dalszym okresie zajęć, gdy dziecko już zaadaptuje się do udziału w ćwiczeniach (w początkowym okresie kontakt wzrokowy może być zbyt trudny dla dziecka); Czytaj dalszą część tego wpisu »