Ikonka RSS Bullet (black)
 • Pedagogika zabawy.

  Opublikowano: 11 listopada 2011 Barbara Brak komentarzy

  Zajęcia z pedagogiki zabawy są to zorganizowane działania mające cel terapeutyczny, edukacyjny i wychowawczy. Pedagogika zabawy wykorzystuje różne metody, które mają na celu wspieranie rozwoju człowieka, poprawę komunikacji interpersonalnej oraz integrację grupy (z powodzeniem wykorzystywana
  w integracji). Czytaj dalszą część tego wpisu »

 • Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona

  Opublikowano: 11 listopada 2011 Barbara Brak komentarzy

  Kinezjologia edukacyjna ,,to nauka o ruchu” jak ją określił sam autor P. Dennison. Jest to praktyczny i dynamiczny system, który wykorzystuje proste ruchy ciała, żeby zintegrować funkcję mózgu. Nazywana jest także ,,gimnastyką mózgu”. Czytaj dalszą część tego wpisu »

 • Integracja sensoryczna – SI

  Opublikowano: 11 listopada 2011 Barbara Brak komentarzy

  Sensoryczna Integracja(SI) jest to metoda terapeutyczna pomagająca integrować doznania zmysłowe. Przez zmysł wzroku, słuchu, smaku, węchu, dotyku i zmysł równowagi odbieramy bodźce z ciała i otoczenia. Informacje te przekazywane są do mózgu, segregowane i interpretowane, tak, abyśmy mogli zareagować w sposób odpowiedni w danej sytuacji (to zmysły informują mózg o tym co robi ciało). Czytaj dalszą część tego wpisu »

 • Metoda czytania globalnego G. Domana

  Opublikowano: 11 listopada 2011 Barbara Brak komentarzy

  Metoda została opracowana przez fizykoterapeutę na podstawie badań klinicznych nad uszkodzonym mózgiem. W toku badań sformułowano tezę, że podłożem wszelkich zaburzeń u dzieci są uszkodzenia mózgu. Jedną z metod oddziaływania jest nauka globalnego czytania oparta na koncepcji – zabawy w czytanie. Doman proponuje zasady gwarantujące efektywność w czytaniu” Czytaj dalszą część tego wpisu »

 • Metoda M. CH. KNILLÓW – Program Aktywności Ruchowej

  Opublikowano: 26 października 2011 Barbara Brak komentarzy

  Doznania związane z odczuwaniem dotyku, ruchu, z tzw. bliskimi zmysłami, pojawiają się najczęściej w życiu człowieka, dlatego są mu najlepiej znane, zapewniają skuteczne zaspokajanie potrzeby poczucia bezpieczeństwa. Pozwalają na zdobywanie informacji na temat swojego ciała, wyodrębnianie go z otoczenia, a co za tym idzie ułatwiają rozwój poznawczy. Czytaj dalszą część tego wpisu »

 • Terapia behawioralna

  Opublikowano: 25 października 2011 Barbara Brak komentarzy

  Główne cele terapii behawioralnej

 • Studium Przypadku dziecka z autyzmem

  Opublikowano: 25 października 2011 Barbara Brak komentarzy

  SPIS TREŚCI
  I. DANE FORMALNE
  II. SYTUACJA RODZINNA DZIECKA
  III. DIAGNOZA
  a. diagnoza objawowa
  b. diagnoza funkcjonalna
  IV. OGÓLNY PLAN POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO
  V. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM TERAPII DZIECKA
  VI. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM POMOCY RODZINIE Czytaj dalszą część tego wpisu »

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

  Opublikowano: 20 lipca 2011 Barbara Brak komentarzy

  Metoda Ruchu Rozwijającego została opracowana przez fizjoterapeutkę Weronikę Sherborne w Wielkiej Brytanii. Głównym założeniem metody Ruchu Rozwijającego jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego i w terapii zaburzeń rozwoju. Ćwiczenia zawarte w metodzie Weroniki Sherborne są przydatne w stymulowaniu rozwoju każdego dziecka, a szczególnie w wyrównywaniu wszelkich zaburzeń psychoruchowych oraz niwelowaniu deficytów rozwojowych. Czytaj dalszą część tego wpisu »

 • Terapia “holding”

  Opublikowano: 20 lipca 2011 Barbara Brak komentarzy

  Często stosowaną terapią jest “holding” (ang. przytulanie, trzymanie), którą mogą prowadzić rodzice dziecka. Założenia jej wywodzą się z koncepcji etiologicznych w psychiatrii. Celem tej metody jest budowanie lub przywrócenie więzi emocjonalnej pomiędzy matką a dzieckiem poprzez wymuszanie bliskiego kontaktu fizycznego. Czytaj dalszą część tego wpisu »

 • Terapia niedyrektywna

  Opublikowano: 20 lipca 2011 Barbara Brak komentarzy

  Dzieci autystyczne są grupą oporną na oddziaływanie terapeutyczne ze względu na utrudniony kontakt z otoczeniem. Stąd według terapeutów pierwszy etap to terapia niedyrektywna w formie zabawowej. Założenia opracowała Virginia Axlime. Sformułowała ona 8 głównych zasad pracy z dzieckiem (na podstawie terapii Rogersa):
  1. Ustalenie porozumienia, wytworzenie ciepłych, przyjacielskich stosunków z dzieckiem,
  2. Całkowita akceptacja dziecka (…), Czytaj dalszą część tego wpisu »